Sieć dystrybucji – czynniki ryzyka z perspektywy przedsiębiorstwa flagowego

Main Article Content

Marzena Kramarz
Włodzimierz Kramarz


Słowa kluczowe : sieć dystrybucji, przedsiębiorstwo flagowe, czynniki ryzyka
Abstrakt
Realizacja zadań dystrybucyjnych w oparciu o zasoby własne i partnerów w sieci jest z jednej strony szansą adaptowania się do zmian rynkowych i kreowania innowacyjnych produktów i usług lecz z drugiej strony zwiększa złożoność systemu i jest źródłem zakłóceń w przepływach materiałowych. Złożoność sieci wzrasta także wraz ze wzrostem zróżnicowania realizowanych zadań. Tym samym przejęcie przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne zadań związanych z różnicowaniem produktów bazowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez klientów (zadania odroczonej produkcji) także zwiększa ryzyko zakłóceń w przepływach materiałowych. Sieć dystrybucji wyrobów hutniczych zdiagnozowano jako sieć zdominowaną. Centralne ogniwo sieci dystrybucji nazwano w artykule flagowym dystrybutorem. Celem badań zaprezentowanych w artykule była identyfikacja kluczowych czynników będących źródłem zakłóceń i wywołujących odchylenia w przepływach materiałowych. Zakłócenia w przepływach materiałowych, zmniejszające sprawność całych łańcuchów dostaw i skuteczność poszczególnych ogniw są traktowane jako czynniki ryzyka.

Article Details

Jak cytować
Kramarz, M., & Kramarz, W. (2013). Sieć dystrybucji – czynniki ryzyka z perspektywy przedsiębiorstwa flagowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 269–278. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1416
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.