Jakość usług współtworzona z klientem – koncepcja i wyniki badań jakościowych

Main Article Content

Wiesław Urban


Słowa kluczowe : usługi, współtworzenie, jakość
Abstrakt
Niniejszy artykuł stawia za cel rozpoznanie specyfiki osiągania jakości usług przy uwzględnieniu ich współtworzenia z klientem. Dokonano analizy dostępnego dorobku literatury i zaproponowano koncept jakości współtworzonej usług. Przeprowadzono badanie empiryczne metodą zdarzeń krytycznych, w trakcie badania zebrano 84 pogłębionych opisów sytuacji usługowych. Badania potwierdziły zaproponowany koncept oraz wykazały relatywnie duże znaczenie w osiąganiu jakości w warunkach współtworzenia fazy związanej ze sprzedażą usługi, a także kluczową rolę otwartej i kreatywnej postawy personelu usługowego.

Article Details

Jak cytować
Urban, W. (2013). Jakość usług współtworzona z klientem – koncepcja i wyniki badań jakościowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 577–587. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1387
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.