Model koncepcyjny migracji wartości przedsiębiorstw

Main Article Content

Dariusz Siudak


Słowa kluczowe : migracja wartości, model trzech faz migracji wartości, przypływ wartości, stabilizacja wartości, odpływ wartości
Abstrakt
W artykule podjęto próbę konceptualizacji procesu migracji wartości przedsiębiorstw. Do tego celu wykorzystano zaproponowany przez A. Slywozky’ego model trzech faz migracji wartości, wyróżniając fazę przypływu, stabilizacji i odpływu. Kluczową kwestią jest określenie zakresu fazy stabilizacji wartości, względem wielkości przepływu wartości i czasu jego zaistnienia.

Article Details

Jak cytować
Siudak, D. (2013). Model koncepcyjny migracji wartości przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 446–455. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1376
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty