Rozwój zagranicznych sieci handlowych w Polsce

Main Article Content

Joanna Wrzesińska-Kowal


Słowa kluczowe : handel detaliczny, branża spożywcza, sieci handlowe
Abstrakt
W artykule podjęto się próby określenia czynników sprzyjających rozwojowi zagranicznych sieci handlowych na polskim rynku głównie z branży spożywczej. Przedstawiono także informacje o fuzjach i przejęciach sieci handlowych, strukturę handlu detalicznego oraz perspektyw rozwoju. Na dalszy rozwój badanych podmiotów będą miały znaczący wpływ zmiany regulacji przepisów prawnych oraz decyzje władz samorządowych. Samorządy mogą wpłynąć na harmonijny rozwój lokalnych sieci handlowych poprzez: unikanie monopolizacji rynku lokalnego, zapewnienie zróżnicowania form handlu, racjonalne rozmieszczenie sklepów oraz pobudzanie przedsiębiorczości i ograniczenie bezrobocia na lokalnym rynku.

Article Details

Jak cytować
Wrzesińska-Kowal, J. (2016). Rozwój zagranicznych sieci handlowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (16(65), 25–36. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.3
Bibliografia

Piotr Chechelski, Wpływ korporacji handlowych na polski rynek spożywczy, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej Zeszyt: 2 (343), s. 5 (Crossref)

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U. 2007 nr 127, poz.880, Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Dz.U. 2015 poz. 1713, Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U. 2016 poz. 1155, Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

Dziesięć sieci zdominowało rynek handlowy w Polsce, www.wiadomoscihandlowe, dostęp 10.10.2016

Euromonitor International

Piotr Grauer, Michalina Kulig, Piotr Kuskowski, Mirosław Matusik, Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce, kpmg.pl

Grocery retail in Poland, PMR

Informacje prasowe, Handel w Polsce - prognozy na przyszłość, Warszawa, 22 maja 2014 r., http://www2.deloitte.com, data dostępu: 5.09.2016

Katalog Sieci Detalicznych w Polsce TRADE PRESS, http://sd.tradepress.com.pl/

Urszula Kłosiewicz-Górecka, Prezentacja raportu o handlu - stare i nowe dylematy rozwoju handlu w Polsce, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur , Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, konferencja z 18.01.2016

Ministerstwo Finansów chce zawieszenia podatku handlowego do 2018 r.!, www.wiadomoscihandlowe.pl, data dostępu: 14.10.2016

Polska Izba Handlu PIH, Jak podatek od dyskontów i hipermarketów może wzmocnić właścicieli polskich sklepów?, 5.01.2016.

Unia Europejska zablokowała podatek od handlu, http://wgospodarce.pl/informacje/29467, data dostępu: 21.09.2016

Jolanta Tkaczyk, Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, Handel wewnętrzny, Konsumpcja i konsument -nowe trendy, maj-czerwiec 2012, s.126-134

Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu DNB Bank Polska, Co dalej z handlem w Polsce? Komentarze ekspertów, www.dnb.pl/pl/komentarze-ekspertow/art16,co-dalej-z-handlem-wpolsce.html , data dostępu: 3.09.2016

Joanna Wrzesińska, Rozwój wielkoobszarowych obiektów handlowych w Polsce [w] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 72 (2008), str.161-170

Joanna Wrzesińska, Warunki rozwoju sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych : determinanty i kierunki ewolucji / red. nauk. Zygmunt Waśkowski, Michał Sznajder, s. 34-45

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.