Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska

Main Article Content

Dorota Jegorow


Słowa kluczowe : fundusze europejskie, polityka spójności, rozwój regionalny, Unia Europejska, zróżnicowanie regionalne
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja rzeczywistego udziału dofinansowania zagranicznego projektów realizowanych pod szyldem funduszy europejskich, a zatem ze środków pochodzących ze źródeł bezzwrotnych w okresie od maja 2004 r. do lutego 2017 r. Przeprowadzona analiza o charakterze ilościowo-jakościowym uwzględnia poziom dofinansowania tzw. projektów europejskich w wymiarze źródeł pochodzenia dotacji z uwzględnieniem transferów finansowych pomiędzy budżetami Polski i Unii Europejskiej. Ogół danych ilościowych poddanych relatywnej analizie statystycznej pochodzi ze zbiorów publicznych oraz dokumentów programowych związanych z polityką regionalną. Kontekst jakościowy analizy wpisany został w literaturowe studia porównawcze.

Article Details

Jak cytować
Jegorow, D. (2017). Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 63–72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.5
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.