Finansowanie publicznej komunikacji zbiorowej w aglomeracjach miejskich w Polsce

Main Article Content

Magdalena Zioło
Piotr Niedzielski


Słowa kluczowe : finansowanie komunikacji publicznej, transport publiczny
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów finansowania publicznej komunikacji zbiorowej w aglomeracjach miejskich ze szczególnym ukazaniem roli jednostek samorządu terytorialnego. Cel szczegółowy obejmuje dokonanie oceny wielkości wydatków ponoszonych przez gminy na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego oraz określenie wielkości dopłat, jakie gminy te ponoszą w związku z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Analizą objęto jedenaście miast polskich: Szczecin, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz Łódź, ze szczególnym wyróżnieniem Szczecina. W badaniach wykorzystano krytyczną analizę literatury metody indukcji i dedukcji oraz analizę wskaźnikową. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatki na publiczną komunikację zbiorową stanowią znaczące obciążenie dla budżetów badanych miast, a wpływy z biletów komunikacji miejskiej nie zapewniają ich pełnego finansowania (średnio pokrywają 40% zapotrzebowania na finansowanie). Oryginalnym rozwiązaniem dla podjętego problemu badawczego jest zaproponowanie koncepcji zarządzania przychodami do maksymalizacji przychodów ze sprzedaży biletów w miastach.

Article Details

Jak cytować
Zioło, M., & Niedzielski, P. (2019). Finansowanie publicznej komunikacji zbiorowej w aglomeracjach miejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 246–260. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.20
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.