Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing powstały w 2009 roku z przekształcenia czasopisma ciągłego wydawanego od 1992 r. (ISSN 2081-3430, eISSN 2544-0640). Periodyk ukazuje się dwa razy w roku (czerwiec i grudzień) w formie drukowanej i elektronicznej. Od 2020 roku czasopismo przyjmuje artykuły wyłącznie w języku angielskim. Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" (40 pkt).

Szczegóły

Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
ISSN:
2081-3430, eISSN: 2544-0640, DOI:

Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" (40 pkt)

Index Copernicus ICV 2020: 100

Logo CC   OA   Metadata from Crossref logo   Crossref Similarity Check logo

Nr 28(77) (2022)

Opublikowane: 2022-12-30

Wyświetl wszystkie wydania