1.
Walenia A. Wybrane czynniki warunkujące wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w regionie Podkarpacia. pefim [Internet]. 30 czerwiec 2009 [cytowane 18 kwiecień 2024];(1(50):199-212. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1620