Misiąg, Jan, i Wojciech Misiąg. „Strategia Wsparcia Rozwoju obszarów Wiejskich I Rolnictwa – założenia I Praktyka”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 29(78) (październik 27, 2023): 61–84. Udostępniono luty 24, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/5610.