Juszczyk, Sławomir, Wioleta Bartosiak, Juliusz Juszczyk, Robert Konieczny, i Bartosz Palimonka. „Zakres I Skutki Finansowe Wprowadzenia MSSF 9 W Banku Komercyjnym”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 29(78) (październik 27, 2023): 47–59. Udostępniono luty 24, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/5609.