Bernardelli, Michał, i Mariusz Próchniak. „Porównanie Sektora Finansowego I wyników Makroekonomicznych Na Podstawie Analizy punktów Zwrotnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 29(78) (październik 27, 2023): 5–19. Udostępniono luty 24, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/5606.