Śliwa, Mateusz, i Aleksandra Kłosowska. „Zmiana Poziomu Kredytowania przedsiębiorstw W Polsce W Okresie Pandemii COVID-19”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 27(76) (czerwiec 30, 2022): 99–110. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/3175.