Krasowicz, Stanisław. „Regionalne zróżnicowanie Polskiego Rolnictwa a możliwości wdrażania Polityk wspólnotowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 1(50) (czerwiec 30, 2009): 21–31. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1633.