Kutkowska, Barbara. „Regionalne zróżnicowanie Wykorzystania instrumentów Wsparcia Rolnictwa I obszarów Wiejskich Z uwzględnieniem Ich zrównoważonego Rozwoju”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 1(50) (czerwiec 30, 2009): 33–46. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1632.