Stanny, Monika. „Zróżnicowanie Poziomu Rozwoju obszarów Wiejskich W Polsce a Problem Realizacji Polityki spójności”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 1(50) (czerwiec 30, 2009): 47–56. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1631.