Rowiński, Janusz. „Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013 («PROW-2013»)”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 1(50) (czerwiec 30, 2009): 57–72. Udostępniono kwiecień 24, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1630.