Satoła, Łukasz, i Janusz Żmija. „Wykorzystanie instrumentów Polityki Regionalnej Unii Europejskiej W Jednostkach samorządu Terytorialnego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 1(50) (czerwiec 30, 2009): 91–101. Udostępniono czerwiec 23, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1628.