Kałuża, Halina. „Obszary Problemowe W Polityce Regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 1(50) (czerwiec 30, 2009): 119–128. Udostępniono kwiecień 23, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1626.