Drabik, Ewa. „Kumulacja Ryzyka Na Rynkach Finansowych Jako zagrożenie równowagi Rynkowej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 1(50) (czerwiec 30, 2009): 145–160. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1624.