Walenia, Alina. „Wybrane Czynniki warunkujące wdrażanie Polityki spójności Unii Europejskiej W Regionie Podkarpacia”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 1(50) (czerwiec 30, 2009): 199–212. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1620.