Sołoma, Andrzej. „Banki W Roli multiplikatorów Rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej. Niektóre Konstatacje Z Badań W Regionie warmińsko-Mazurskim”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 1(50) (czerwiec 30, 2009): 227–238. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1618.