Adamowicz, Mieczysław, i Agnieszka Smarzewska. „Model Oraz Mierniki trwałego I zrównoważonego Rozwoju obszarów Wiejskich W ujęciu Lokalnym”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 1(50) (czerwiec 30, 2009): 251–269. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1616.