Krukowski, Artur. „Rola Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej W Rozwoju klastrów W Polsce Wschodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 1(50) (czerwiec 30, 2009): 293–305. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1613.