Rakowska, Joanna, i Agnieszka Wojewódzka. „Strategie Rozwoju powiatów Oraz Fundusze Strukturalne UE Jako Instrumenty Kreowania ładu Przestrzennego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 4(53) (grudzień 30, 2010): 35–41. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1545.