Walenia, Alina. „Charakterystyka układu Instytucjonalnego Podkarpacia Odpowiedzialnego Za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Dla województwa Podkarpackiego Na Lata 2007–2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 4(53) (grudzień 30, 2010): 50–64. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1543.