Wróblewska, Emilia. „Inwestycje Lokalne Jako Instrument Rozwoju społeczno-Gospodarczego, Na przykładzie Gminy Ryki”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 4(53) (grudzień 30, 2010): 65–75. Udostępniono kwiecień 15, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1542.