Sarnowski, Janusz. „Uwarunkowania Reformy finansów Publicznych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 4(53) (grudzień 30, 2010): 88–99. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1540.