Borowik, Małgorzata, i Tadeusz Waściński. „Zastosowanie Systemu Kontroli zarządczej W Jednostkach Policji”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 4(53) (grudzień 30, 2010): 119–131. Udostępniono kwiecień 15, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1537.