Woźniak, Barbara. „Instrumenty I Instytucje Udzielania Pomocy Publicznej W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 4(53) (grudzień 30, 2010): 151–161. Udostępniono kwiecień 15, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1534.