Gralak, Katarzyna. „Instrumenty Finansowania Lokalnych projektów Rewitalizacyjnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 4(53) (grudzień 30, 2010): 9–17. Udostępniono kwiecień 23, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1532.