Jurkowski, Ryszard. „Interes Konsumenta a Interes Banku W Umowach O Kredyt Na Zakup Samochodu”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 4(53) (grudzień 30, 2010): 227–237. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1527.