Satoła, Łukasz. „Dynamika wartości aktywów Na Polskim Rynku Funduszy Inwestycyjnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 4(53) (grudzień 30, 2010): 312–321. Udostępniono luty 25, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1520.