Karpio, Andrzej, i Dorota Żebrowska-Suchodolska. „Polski Rynek Otwartych Funduszy Inwestycyjnych Na Tle Rynku Europejskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 4(53) (grudzień 30, 2010): 322–331. Udostępniono kwiecień 15, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1519.