Ociepa-Kicińska, Elżbieta. „Dywersyfikacja Ryzyka, a Ograniczenia W Polityce Inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 4(53) (grudzień 30, 2010): 332–340. Udostępniono kwiecień 15, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1518.