Panchenko, Maryna, i Maria Parlińska. „Sektor Ochrony środowiska W Celowym Programie państwa Na Ukrainie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 6(55) (grudzień 30, 2011): 80–87. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1492.