Milewska, Anna. „Zarządzanie Strategiczne W Lokalnej wspólnocie samorządowej Jako narzędzie Racjonalizacji wydatków Publicznych – przegląd Podstawowych obszarów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 6(55) (grudzień 30, 2011): 57–66. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1490.