Czykier-Wierzba, Dorota. „Początki Wspólnej Polityki Rolnej W EWG”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 8(57) (grudzień 17, 2012): 103–115. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1454.