Czekaj, Marta, i Janusz Żmija. „Wspólna Polityka Rolna a rozwój Drobnych Gospodarstw Rolnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 8(57) (grudzień 17, 2012): 518–527. Udostępniono luty 25, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1445.