Niezgoda, Dionizy. „Gospodarowanie Ziemią a Wspólna Polityka Rolna”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 8(57) (grudzień 17, 2012): 345–534. Udostępniono kwiecień 15, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1430.