Rykowska, Joanna, i Janina Sawicka. „Aktywność Zawodowa Kobiet Wiejskich – Perspektywa Unijnej Polityki równości Szans”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 8(57) (grudzień 17, 2012): 402–411. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1423.