Rogala, Anna. „Komunikacja Marketingowa Skierowana Do wnętrza I Na zewnątrz Organizacji – Wzajemne Relacje”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 9(58) (czerwiec 28, 2013): 394–404. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1371.