Borkowski, Bolesław, i Monika Krawiec. „Modele zarządzania Ryzykiem Inwestycji kapitałowych W Sektorze Rolno-spożywczym”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 10(59) (grudzień 28, 2013): 64–78. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1344.