Panchenko, Maryna, i Maria Parlińska. „PORTFOLIO RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT ACTIVITY OF BANKING SECTOR”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 11(60) (czerwiec 20, 2014): 170–184. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1284.