Płonka, Aleksandra, Łukasz Satoła, i Tomasz Wojewodzic. „Zmiany przychylności Podatkowej Gmin W Okresie Dekoniunktury Gospodarczej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 11(60) (czerwiec 20, 2014): 185–194. Udostępniono luty 24, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1283.