Burgiel, Aleksandra, Izabela Sowa, i Jolanta Zrałek. „VOLUNTARY SIMPLICITY – SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO OVERCONSUMPTION”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 13(62) (czerwiec 17, 2015): 18–29. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1246.