Wicki, Ludwik. „Regionalne zróżnicowanie Realizacji działania «Modernizacja Gospodarstw rolnych» W Ramach PROW 2007-2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 14(63) (grudzień 17, 2015): 147–160. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1242.