Oliński, Marian, i Piotr Szamrowski. „Potencjał Dialogowy Witryn Internetowych Organizacji pożytku Publicznego - podejście Relacyjne”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 16(65) (maj 20, 2016): 37–54. Udostępniono luty 27, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1204.