Wicki, Ludwik. „Poziom I Zakres Wsparcia Upowszechniania postępu Biologicznego W Produkcji roślinnej W Ramach działań Agencji Rynku Rolnego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 18(67) (grudzień 28, 2017): 259–271. Udostępniono luty 25, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1164.