Franc - Dąbrowska, Justyna, Małgorzata Porada - Rochoń, i Beata Świecka. „Niewypłacalność przedsiębiorstw I Gospodarstw Domowych - Analiza porównawcza”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 19(68) (lipiec 1, 2018): 19–31. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1161.