Klonowska, Alina. „Analiza zmienności Makroekonomicznych wielkości Finansowych Na przykładzie Wybranych krajów Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 19(68) (lipiec 1, 2018): 73–82. Udostępniono kwiecień 23, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1156.